درباره اين سايت


مواظبت از سايت:
اين سايت توسط يک فرد بهائی اداره می‌شود.

شرايط استفاده:
لطفا بخوانيد "شرايط استفاده"

اطلاعات خصوصى:
کاربر گرامى، اطلاعات خصوصى شما در اين وب سايت محفوظ خواهد بود. فقط اطلاعاتى که به صورت داوطلبانه و به منظور دريافت اطلاعات و يا پاسخ به پرسش‌هايتان، در اختيار ما قرار ميدهيد، جمع‌آورى ميگردد. کاربران اين وب سايت رديابى نمی‌شوند. ما مسير و آدرس قلمرو اينترنتى را ثبت نکرده و از "کوکيز" نيز استفاده نمی‌کنيم. سعى شده است تا اطلاعات جمع‌آورى شده محفوظ بماند و از استفاده آزاد و غير مجاز آن جلوگيرى شود. خواهشمنديم در نظر داشته باشيد که اگر شما از حوزه اين وب سايت به وسيله پيوندى خارج شويد، تارنماى مورد نظر ممکن است از روش ديگرى براى حفظ اطلاعات خصوصى شما پيروى کند. ما هر از گاهى روش تضمين حفظ اطلاعات خصوصى وب سايت را تغيير داده و آن را بهنگام در می‌آوريم و از شما تقاضا داريم که نظام‌نامه اين وب سايت را در اين زمينه مرتب مرور بفرمائيد.

ارتباط با ما:
اگر مايل هستيد که اطلاعات شخصى خود را تصحيح بفرمائيد، و يا در بارهء اين روش جمع‌آورى اطلاعات سؤالى داريد، خواهشمنديم به وسيله پست الکترونيکى با ما تماس بگيريد: [email protected]